Kompleksowe usługi i rozwiązania dla Ciebie!
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą firmy!

Kopalnia Piachu s.c. "ARTBUD" Iwona i Artur Nogaj

O firmie

  (048) 385 11 86, 607 475 898

  transport@nogaj.radom.pl

Kopalnia piachu prowadzi swoją działalność w miejscowości Sołtyków koło Radomia. Posiadamy złoża piachu w miejscowościach: Sołtyków, Jastrząb, Sobków, Gąsawy Rządowe oraz Bieszków Dolny.

W 2009 roku firma „ARTBUD” zakupiła nową linię do produkcji piasków i żwirów płukanych o następujących frakcjach: 0-1 mm, 0-2 mm, 2-8 mm8-16 mm. Własna baza transportowa oraz wykwalifikowani kierowcy i operatorzy pozwalają nam świadczyć usługi bezpiecznie, solidnie, rzetelnie i terminowo.

Oferujemy Państwu nasze usługi jako firma solidna, z dużym doświadczeniem, o ugruntowanej pozycji na rynku.

Kopalnia Piachu s.c. „ARTBUD

Kopalnia Piachu s.c. "ARTBUD" Iwona i Artur Nogaj

Oferta

  (048) 385 11 86, 607 475 898

  transport@nogaj.radom.pl

 • piach budowlany
 • piach siany
 • piach płukany: 0-1 mm, 0-2 mm
 • podsypka
 • piach z atestem do piaskownic
 • kruszywa drogowe
 • kruszywa budowlane
 • żwir płukany: 2-8mm, 8-16mm
 • usługi transportowe od 12 do 30 ton

Kopalnia Piachu s.c. "ARTBUD" Iwona i Artur Nogaj

Galeria

  (048) 385 11 86, 607 475 898

  transport@nogaj.radom.pl

Kopalnia Piachu s.c. "ARTBUD" Iwona i Artur Nogaj

Kontakt

  (048) 385 11 86, 607 475 898

  transport@nogaj.radom.pl

Zakład Produkcyjny:

Sołtyków

ul. Piaskowa

26-640, Skaryszew

 

Dane kontaktowe:

tel.: (048) 385 11 86

tel. kom.: 607 475 898

e-mail: transport@nogaj.radom.pl

 

Firma IA Nogaj posiada złoża kruszywa naturalnego wapienno-dolomitowego, położonego w Komorniki I. Produkcje kruszyw realizujemy w oparciu o własną bazę surowcową, co gwarantuje naszym klientom stałość i ciągłość dostaw zamawianych produktów.

Wydobywane kruszywa spełniają wszystkie normy jakościowe PN-EN oraz znakowania CE, na które posiadamy odpowiednie świadectwa i certyfikaty. Dysponujemy nowoczesną linią technnologiczną do wydobywania, sortowania i uszlachetnienia kruszyw, co umożliwia najwyższą jakość surowców. W wyniku przeróbki kamienia i jego uszlachetnieniu w liniach technologicznych, powstaje szeroka gama materiałow, wykorzystywanych w: drogownictwie, budownictwie mieszkaniowym, przemyśle jak również rolnictwie i profilaktyce ekologicznej.

Posiadamy duże możliwości produkcyjne i jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom naszych klientów. Jakość produkowanych kruszyw jest systematycznie sprawdzana przez zakładowe laboratorium.

POSZUKUJEMY KOPARKI CATERPILLAR 336 DL I 325 DL I ŁADOWARKI MARKI CATERPILLAR 980H !!

PROSIMY O PRZESYŁANIE OFERT NA ADRES: IWONA@NOGAJ.RADOM.PL

31,5-35

Materiał ziarnisty uzyskany w wyniku procesu mechanicznej przeróbki surowca naturalnego, dolomitu dewońskiego, barwy szarej i ciemnoszarej, który po przełamie jest drobnokrystaliczny, ostrokrawędzisty, o teksturze zbitej. Ziarna słabo reagują z HCl.

ZASTOSOWANIE:

Kruszywo przeznaczone na podbudowę wykonaną metodą stabilizacji mechanicznej, górna warstwa zasadnicza.

DOKUMENTY ODNIESIENIA:

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Materiał winien być przechowywany w czystych magazynach lub zasobnikach oraz na placach składowych pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi materiałami. Okres przydatności do stosowania bezterminowo – przy przestrzeganiu warunków przechowywania. Materiał można przewozić każdym krytym środkiem transportu, który powinien być czysty, szczelny zabezpieczający przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

grysy 0-2

Materiał ziarnisty uzyskany w wyniku procesu mechanicznej przeróbki surowca naturalnego, dolomitu dewońskiego, barwy szarej i ciemnoszarej, który po przełamie jest drobnokrystaliczny, ostrokrawędzisty, o teksturze zbitej. Ziarna słabo reagują z HCl.

ZASTOSOWANIE:

Kruszywo może by stosowane do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu oraz do związanych i niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Materiał winien być przechowywany w czystych magazynach lub zasobnikach oraz na placach składowych pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi materiałami. Okres przydatności do stosowania bezterminowo – przy przestrzeganiu warunków przechowywania. Materiał można przewozić każdym krytym środkiem transportu, który powinien być czysty, szczelny zabezpieczający przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

grysy 0-4

Materiał ziarnisty uzyskany w wyniku procesu mechanicznej przeróbki surowca naturalnego, dolomitu dewońskiego, barwy szarej i ciemnoszarej, który po przełamie jest drobnokrystaliczny, ostrokrawędzisty, o teksturze zbitej. Ziarna słabo reagują z HCl.

ZASTOSOWANIE:

Kruszywo może by stosowane do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu oraz do związanych i niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Materiał winien być przechowywany w czystych magazynach lub zasobnikach oraz na placach składowych pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi materiałami. Okres przydatności do stosowania bezterminowo – przy przestrzeganiu warunków przechowywania. Materiał można przewozić każdym krytym środkiem transportu, który powinien być czysty, szczelny zabezpieczający przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

grysy 2-8

Materiał ziarnisty uzyskany w wyniku procesu mechanicznej przeróbki surowca naturalnego, dolomitu dewońskiego, barwy szarej i ciemnoszarej, który po przełamie jest drobnokrystaliczny, ostrokrawędzisty, o teksturze zbitej. Ziarna słabo reagują z HCl.

ZASTOSOWANIE:

Kruszywo może by stosowane do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu oraz do związanych i niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Materiał winien być przechowywany w czystych magazynach lub zasobnikach oraz na placach składowych pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi materiałami. Okres przydatności do stosowania bezterminowo – przy przestrzeganiu warunków przechowywania. Materiał można przewozić każdym krytym środkiem transportu, który powinien być czysty, szczelny zabezpieczający przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

grysy 8-16

Materiał ziarnisty uzyskany w wyniku procesu mechanicznej przeróbki surowca naturalnego, dolomitu dewońskiego, barwy szarej i ciemnoszarej, który po przełamie jest drobnokrystaliczny, ostrokrawędzisty, o teksturze zbitej. Ziarna słabo reagują z HCl.

ZASTOSOWANIE:

Kruszywo może by stosowane do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu oraz do związanych i niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Materiał winien być przechowywany w czystych magazynach lub zasobnikach oraz na placach składowych pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi materiałami. Okres przydatności do stosowania bezterminowo – przy przestrzeganiu warunków przechowywania. Materiał można przewozić każdym krytym środkiem transportu, który powinien być czysty, szczelny zabezpieczający przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

grysy 16-22,4

Materiał ziarnisty uzyskany w wyniku procesu mechanicznej przeróbki surowca naturalnego, dolomitu dewońskiego, barwy szarej i ciemnoszarej, który po przełamie jest drobnokrystaliczny, ostrokrawędzisty, o teksturze zbitej. Ziarna słabo reagują z HCl.

ZASTOSOWANIE:

Kruszywo może by stosowane do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu oraz do związanych i niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Materiał winien być przechowywany w czystych magazynach lub zasobnikach oraz na placach składowych pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi materiałami. Okres przydatności do stosowania bezterminowo – przy przestrzeganiu warunków przechowywania. Materiał można przewozić każdym krytym środkiem transportu, który powinien być czysty, szczelny zabezpieczający przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

mieszanki 0-31,5

...

tłucznie 16-63

...

tłucznie 16-80

...

tłucznie 31,5-63

Materiał ziarnisty uzyskany w wyniki procesu mechanicznej przeróbki surowca naturalnego, dolomitu dewońskiego, barwy szarej i ciemnoszarej, który po przełamie jest drobnokrystaliczny, ostrokrawędzisty, o teksturze zbitej. Ziarna słabo reagują z HCl.

ZASTOSOWANIE:

Kruszywo może by stosowane do produkcji betonu jak również do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Materiał winien być przechowywany w czystych magazynach lub zasobnikach oraz na placach składowych pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi materiałami. Okres przydatności do stosowania bezterminowo – przy przestrzeganiu warunków przechowywania. Materiał można przewozić każdym krytym środkiem transportu, który powinien być czysty, szczelny zabezpieczający przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

tłucznie 90-180

...

tłucznie 90-250

Materiał ziarnisty uzyskany w wyniki procesu mechanicznej przeróbki surowca naturalnego, dolomitu dewońskiego, barwy szarej i ciemnoszarej, który po przełamie jest drobnokrystaliczny, ostrokrawędzisty, o teksturze zbitej. Ziarna słabo reagują z HCl.

ZASTOSOWANIE:

Kruszywo grube stosowane w budownictwie hydrotechnicznym i innych obiektach budowlanych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Materiał winien być przechowywany w czystych magazynach lub zasobnikach oraz na placach składowych pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi materiałami. Okres przydatności do stosowania bezterminowo – przy przestrzeganiu warunków przechowywania. Materiał można przewozić każdym krytym środkiem transportu, który powinien być czysty, szczelny zabezpieczający przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

wapno magnezowe 0-2

...

Kopalnia Kruszyw - Nogaj

Winna gmina Łagów

Waga:

tel. kom. 733 702 909

tel. kom. 669 660 071

Zbigniew Rutkowski, 601 941 805

 

Mail:

kruszywa@nogaj.radom.pl

-->

SOLIDBET Sp. z o.o.

O firmie

  (048) 366 51 15, 606 123 600

  betoniarnia@nogaj.radom.pl

Spółka SOLIDBET Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy firm IA NOGAJ. Firma specjalizuje się w produkcji i logistyce betonu łącznie z jego przepompowaniem.

Aktualnie SOLIDBET jest na etapie tworzenia własnego laboratorium budowlanego. Laboratorium będzie wyposażone w wysoko specjalistyczny sprzęt służący do badania zarówno surowców do produkcji betonu, jak również świeżej mieszanki betonowej oraz uzyskanych parametrów betonu. Jesteśmy otwarci na propozycje produkcji innych mieszanek betonowych.

Niezmiernie ważne dla nas jest, aby dostarczane produkty oraz świadczone usługi były na najwyższym poziomie. Cel ten pozwalają nam osiągnąć właściwie opracowane recepty, własne laboratorium, doświadczona i profesjonalna załoga oraz specjalistyczny sprzęt.

POSZUKUJEMY KOPARKI CATERPILLAR 336 DL I 325 DL I ŁADOWARKI MARKI CATERPILLAR 980H !!

PROSIMY O PRZESYŁANIE OFERT NA ADRES: IWONA@NOGAJ.RADOM.PL

SOLIDBET Sp. z o.o.

Oferta

  (048) 366 51 15, 606 123 600

  betoniarnia@nogaj.radom.pl

 • betony zwykłe, towarowe (C 8/10 - C 50/60)
 • betony specjalne:
  • posadzkowe, drogowe, mostowe, ze zbrojeniem rozproszonym, hydrotechniczne, jamiste, o podwyższonej mrozoodporności, kontraktowe, lekkie
 • zaprawy cementowe, do murowania
 • stabilizacje cementowo-piaskowe
 • podbudowa z chudego betonu
 • logistyka i pompowanie betonu:
  • firma dysponuje flotą czterech betonomieszarek (o poj. 9 - 12 m3) oraz dwóch pompogruszek (o poj. do 9 m3 i zasięgu 28 m.)

SOLIDBET Sp. z o.o.

Lab

  (048) 366 51 15, 606 123 600

  betoniarnia@nogaj.radom.pl

Firma SOLIDBET posiada własne laboratorium, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, służący do badania zarówno surowców do produkcji betonu (m.in. sita do analizy sitowej kruszyw), jak również świeżej mieszanki betonowej (np. Stożek Abramsa do określenia konsystencji mieszanki betonu czy aparat do sprawdzenia zawartości powietrza w mieszance.

Nasze LABORATORIUM posiada również maszynę wytrzymałościową do prób statycznych firmy Matest. Jesteśmy w stanie określić wytrzymałość takich wyrobów jak beton, stabilizacja, bloczek betonowy, kostka brukowa. Wykonujemy również badania wodoszczelności i nasiąkliwości betonu. Możemy także określić jednorodność betonu w konstrukcji za pomocą sklerometru (Młotek Schmidta).

Tak wyposażone laboratorium oraz doświadczona kadra jest gwarantem jakości, jak również jednorodności naszych betonów.

SOLIDBET Sp. z o.o.

ZAMÓWIENIA

  (048) 366 51 15, 606 123 600

  betoniarnia@nogaj.radom.pl

Zakład Produkcyjny:

SOLIDBET Sp. z o.o.

Sołtyków

ul. Piaskowa

26-640, Skaryszew

Referencje:

(48) 366 51 15, 606 123 600

www.nogaj.radom.pl

betoniarnia@nogaj.radom.pl

 

Osoba do kontaktu:

Henryk Hebda, 606 123 600

SOLIDBET Sp. z o.o.

O firmie

  (048) 366 51 15, 606 123 600

  betoniarnia@nogaj.radom.pl

Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych Artur Nogaj

O firmie

  601 941 805, 601 858 692

  transport@nogaj.radom.pl

Podstawową dziedziną Przedsiębiorstwa Usług Sprzętowych jest transport drogowy oraz wykonywanie wszelkiego rodzaju robót ziemnych i rozbiórek.

Oferujemy państwu nasze usługi,jako firmy solidnej z dużym doświadczeniami i ugruntowaną pozycją na rynku. Nasze brygady brały udział przy budowie licznych obiektów przemysłowych, handlowych, budowie autostrad, dróg ekspresowych.

Wykonujemy zarówno mniejsze usługi budowlane jak i przedsięwzięcia zakrojone na szeroką skale. Własna baza transportowa oraz wykwalifikowani kierowcy i operatorzy, pozwalają nam świadczyć usługi bezpiecznie, rzetelnie i terminowo.

P.U.S. Artur Nogaj

Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych Artur Nogaj

Oferta

  601 941 805, 601 858 692

  transport@nogaj.radom.pl

Posiadamy bardzo dużą flotę samochodów samowyładowczych oraz rozbudowany tabor sprzętu budowlanego wykorzystywanego na potrzeby własne, a także wynajmujemy klientom zewnętrznym. Świadczymy usługi koparkami-gąsienicowymi o pojemności łyżki od 1,4 do 2,0 m3, wywrotkami czterosiowymi, wywrotkami trzyosiowymi, ładowarkami czołowymi o pojemności łyżki od 3,5 do 4,5 m3.

 • wszelkie roboty ziemne przy budowach budynków, dróg itp.,
 • roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe; makroniwelacja i profilowanie terenu,
 • przygotowanie terenu pod budowę (wykopy, fundamenty),
 • nasypy, wszelkie zasypki oraz podniesienie terenu,
 • zbieranie humusu, wymiana gruntów, stabilizacja podłoża,
 • prace melioracyjne (zbiorniki wodne, stawy).

Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych Artur Nogaj

Galeria

  601 941 805, 601 858 692

  transport@nogaj.radom.pl

Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych Artur Nogaj

Kontakt

  601 941 805, 601 858 692

  transport@nogaj.radom.pl

Zakład Produkcyjny:

Sołtyków

ul. Piaskowa

26-640, Skaryszew

 

Osoby do kontaktu:

Zbigniew Rutkowski, 601 941 805

Marek Porębiak, 601 858 692

 

Mail:

transport@nogaj.radom.pl

Usługi Transportowe

O firmie

  503 336 826

  transport@nogaj.radom.pl

Firma świadczy usługi z zakresu transportu krajowego oraz międzynarodowego. Działamy na terenie Unii Europejskiej oraz świadczymy usługi do krajów skandynawskich.

Dysponujemy najnowocześniejszymi i niezawodnymi samochodami. Posiadamy szeroką gamę samochodów marki Mercedes Actros wraz z oplandekowanymi naczepami, w kodzie XL, wyposażone w maty antypoślizgowe.

Działamy szybko i z konsekwencją dążymy do osiągnięcia założonego celu. Doskonałe efekty zawdzięczamy naszemu doświadczeniu w branży oraz wykwalifikowanej kadrze.

Usługi Transportowe

Oferta

  503 336 826

  transport@nogaj.radom.pl

brakuje materiałów!

Usługi Transportowe

Galeria

  503 336 826

  transport@nogaj.radom.pl

Usługi Transportowe

Kontakt

  503 336 826

  transport@nogaj.radom.pl

Zakład Produkcyjny:

Sołtyków

ul. Piaskowa

26-640, Skaryszew

 

Osoba do kontaktu:

Andrzej Bednarczyk, 503 336 826

 

Mail:

transport@nogaj.radom.pl

Kopalnia Piachu s.c. "ARTBUD" Iwona i Artur Nogaj

(048) 385 11 86, 607 475 898, transport@nogaj.radom.pl

Kopalnia Kruszyw IA Nogaj

733 702 909, 601 941 805, 669 660 071, kruszywa@nogaj.radom.pl

SOLIDBET Sp. z o.o.

(048) 366 51 15, 606 123 600, betoniarnia@nogaj.radom.pl

Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych Artur Nogaj

601 941 805, 601 858 692, transport@nogaj.radom.pl

Usługi Transportowe IA Nogaj

503 336 826, transport@nogaj.radom.pl